เรื่องของ Internet 

โครงสร้างระบบเครือข่าย 
ภาวะโลกร้อน  
สภาวะยูโทรฟิเคชั่นและพลวัตรของสารอินทรีย์และธาตุอาหารพืชในทะเลน้อย

ระบบบึงปะดิษฐ์ 

Biogeochemecal Processes and Eutrophication in Thale Noi
Biogeochemistry of the Welu estuary : hydrodynamic and nutrient variability
Biogeochemistry of Welu Estuary:hydrodynamic and nutrient variability

ความแปรปรวนของภูมิอากาศในประเทศไทยและการเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

การประเมินความเข้มข้นของโอโซนฯ โดยใช้วิธี Multiple Linear Regression

นักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา สอบเอ็นท์ 
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
คณะครู ร.ร. ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย ศึกษาดูงานโครงการ รักษ์แม่ปิง 17 ส.ค.  
อ่านข้อมูลเพิ่มเติ...

นักเรียนชั้น ม.2 เข้าค่ายคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ วันที่  21 -23 ส.ค. 50 ณ วัดบ้านแก่ง
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

โรงเรียนบ้านแก่งฯ ได้รับคัดเลือกจากสพท.นว.1 เป็นตัวแทนเสนอผลงาน OSOP จ.พิษณุโลก

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
โรงเรียนบ้านแก่งฯ จัดนิทรรศการ เปิดบ้านคุณธรรม 5-7 พ.ย. 50
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
คณะครู ร่วมบริจาคโลหิต  23  พ.ย. 50 
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...


 


 
 

 

 

 

ค ขวัญ